ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "phraseologist"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    phraseologist

    แปลว่า คนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "phraseologist"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
phraseologyการใช้สำนวนโวหาร
figure of speechการใช้อุปมาอุปมัย, การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย
figureการใช้อุปมาอุปมัย, ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ
literary styleสำนวนโวหาร
rhetoricวาทศิลป์
speak eloquentlyตีสำนวน
oratorนักพูด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน