ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "online"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  online

  แปลว่า ออนไลน์, การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  online

  แปลว่า ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต

  ประเภท ADV