ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ock"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -ock

    แปลว่า เล็กน้อย, ไร้ค่า

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ock"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
strawไร้ค่า, ไม่มีค่า, มีค่าเล็กน้อย
vileไร้ค่า, ไม่มีค่า
nugatoryซึ่งไร้ค่า
nullityความไม่มีค่า, การไร้ผล
putridซึ่งไร้ค่า
be uselessไร้ค่า
worthlessnessความไร้ค่า
triflingไร้ค่า
junkyที่ไร้ค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-ock"   ได้แก่