ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "o'clock"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  o'clock

  แปลว่า โมง

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  o'clock

  แปลว่า นาฬิกา

  ตัวอย่าง งานจะเริ่มเวลา 19.00 นาฬิกา ให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องจัดเลี้ยง

  เพิ่มเติม ช่วงเวลาคิดตามชั่วโมง เช่น 1 ชั่วนาฬิกา = 1 ชั่วโมง, ใช้เป็นมาตราบอกเวลา

  ประเภท CLAS

 • 3/3

  o'clock

  แปลว่า โดยนาฬิกา, ตามนาฬิกา

  ประเภท ADV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "o'clock"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
hourโมง
early afternoonบ่ายโมง
almost 11 o'clockน้องเพล
three o'clock in the morningตีสาม
sextเที่ยงวัน, ชั่วโมงที่หกของวัน (เริ่มนับจาก 6 โมงเช้า)
two o'clock in the morningตีสอง
one o'clock in the morningตีหนึ่ง