ภาษาอังกฤษ

north

N

แปลว่า อุดร

Posted on by Admin

แปลว่า ทิศเหนือ

ตัวอย่าง ทิศเหนือของไทยติดกับพม่า

เพิ่มเติม ทิศที่อยู่ทางเหนือ

Posted on by Admin

แปลว่า ทิศอุดร

ตัวอย่าง ห้องนอนไม่ควรจัดให้หันหน้าไปทางทิศอุดรหรือทิศอีสาน เพราะถึงฤดูหนาวจะหนาวมาก

เพิ่มเติม ทิศที่อยู่ทางเหนือ

Posted on by Admin

แปลว่า ทิศเหนือ

Posted on by Admin

แปลว่า น.

Posted on by Admin

แปลว่า เหนือ

ตัวอย่าง ทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย 3 ส่วนคือทะเลน้อยซึ่งอยู่ตอนเหนือ ทะเลหลวงอยู่ตอนกลางและทะเลสาบอยู่ตอนบนใต้สุด

เพิ่มเติม ชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้หรือทิศที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

Posted on by Admin

แปลว่า อุตดร

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ทางเหนือ, ไปทางด้านเหนือ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ทางเหนือ, ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อุดร หมายถึง:

 1. [-ดอน] น. ทิศเหนือ ใช้ว่า ทิศอุดร; ข้างซ้าย. (ป., ส. อุตฺตร).

พจนานุกรมไทย หมายถึง:

 1. พยัญชนะตัวที่ ๒๕ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กน.

 2. น. ชื่อคณะฉันท์ มีลหุล้วน เรียกว่า น คณะ, ย่อจากคําว่า นภ (ฟ้า).

พจนานุกรมไทย เหนือ หมายถึง:

 1. [เหฺนือ] ว. ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น เขามีอํานาจเหนือฉัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง เช่น เขามีฝีมือเหนือชั้นกว่าคู่ต่อสู้, ข้างบน เช่น สวะลอยอยู่เหนือนํ้า, ตรงข้ามกับ ใต้. น. ชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้, ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เรียกว่า ทิศเหนือ, ทิศอุดร ก็ว่า. บ. พ้นขึ้นไป, เลยขึ้นไป, เช่น เมฆลอยอยู่เหนือภูเขา.

 ภาพประกอบ

 • north
 • North
 • north
 • north
 • north
 • North
 • north
 • north
 • north

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "north แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"