ภาษาอังกฤษ

keep on

PHRV

แปลว่า เดินทางต่อไป

Posted on by Admin

แปลว่า พูดยืดยาว, ร่ายยาว

Posted on by Admin

แปลว่า จ้างต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า เปิดไฟทิ้งไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ทำเรื่อยไป, ดำเนินต่อ, รักษาไว้

Posted on by Admin

แปลว่า พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ให้เช่าต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ให้ยาต่อเนื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า พยายามอยู่ในระดับสูงไว้, เก็บไว้สูง

Posted on by Admin

V

แปลว่า หมั่น

ตัวอย่าง คะแนนเป็นสิ่งล่อใจเขา ทำให้เขาหมั่นเรียนและอ่านหนังสือ

เพิ่มเติม ทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมั่น หมายถึง:

 1. ก. ขยัน, ทําหรือประพฤติบ่อย ๆ อย่างเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, เช่น หมั่นทำการบ้าน หมั่นมาหา.

 ภาพประกอบ

 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on
 • keep on

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "keep on แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"