ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gnawn"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  gnawn

  แปลว่า กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw

  ประเภท VI

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  gnawn

  แปลว่า กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw

  ประเภท VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gnawn"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gottenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
eatenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
gravenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
goneกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
wornกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear
lainคำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie