ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(eyes) bulge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (eyes) bulge

  แปลว่า ตาเหลือก

  ตัวอย่าง เสียงระเบิดทำให้เขาตาเหลือกด้วยความกลัว

  เพิ่มเติม ตาที่เบิกกว้าง, ตาที่กลอกขึ้น, ตาที่ลูกตาดำอยู่ข้างบน

  ประเภท V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "(eyes) bulge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
bulgeกระพุ้ง
hastilyตาเหลือก
megalops cyprinoides (elopidae)ตาเหลือก
bulge (out)ป่อง