คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-eer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -eer

    แปลว่า ผู้มีส่วนร่วม

    ประเภท SUF

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-eer"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
participantผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วม
partakerผู้เข้าร่วม, ผู้มีส่วนร่วม
organizerผู้จัดตั้ง, ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
setterผู้ประกอบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
denizerผู้อาศัย, ผู้พักพิง, ผู้อยู่
moocherผู้ขอ, ผู้ยืม
latecomerผู้มาสาย, ผู้มาที่หลัง
shepherdผู้ปกป้องผู้อื่น, ผู้คุ้มครอง, ผู้ชี้นำ, ผู้นำทาง
dissidentผู้คัดค้าน, ผู้ขัดแย้ง, ผู้ไม่เห็นด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-eer"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน