ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ee"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -ee

    แปลว่า ผู้ถูกกระทำ

    ประเภท SUF

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ee"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
hexถูกกระทำ
all for somethingเชื่ออย่างยิ่งว่าบางสิ่งจะถูกกระทำ
participantผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วม
partakerผู้เข้าร่วม, ผู้มีส่วนร่วม
organizerผู้จัดตั้ง, ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
setterผู้ประกอบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
denizerผู้อาศัย, ผู้พักพิง, ผู้อยู่
moocherผู้ขอ, ผู้ยืม
latecomerผู้มาสาย, ผู้มาที่หลัง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-ee"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน