ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "assemblage"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  assemblage

  แปลว่า เมลก

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  assemblage

  แปลว่า การรวบรวม

  ประเภท N

 • 3/3

  assemblage

  แปลว่า ชุมนุมชน, ฝูงชน

  ประเภท N