ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "am"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  am

  แปลว่า รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  AM

  แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

  ประเภท ABBR

 • 3/3

  am

  แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

  ประเภท ABBR