ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "aggregate"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  aggregate

  แปลว่า ผลรวม, ผลรวบยอด, จำนวนรวมทั้งหมด

  ประเภท N

 • 2/6

  aggregate

  แปลว่า รวบรวม, รวมกัน

  ประเภท VT

 • 3/6

  aggregate

  แปลว่า รวม, ที่เป็นจำนวนทั้งหมด

  ประเภท ADJ

 • 4/6

  aggregate

  แปลว่า รวมยอด, รวมเป็นจำนวนเท่ากับ

  ประเภท VT

 • 5/6

  aggregate

  แปลว่า ส่วนผสมของคอนกรีต

  ประเภท N

 • 6/6

  aggregate

  แปลว่า ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "aggregate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
totalรวบยอด
add upรวบยอด
sumรวมยอดทั้งหมด, รวมทั้งหมด
sum totalผลรวมทั้งหมด, จำนวนรวมทั้งหมด
the worksทุกอย่าง, (จำนวน) ทั้งหมด
conceptความคิดรวบยอด
totalityจำนวนทั้งหมด, จำนวนรวม
countผลรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน