• 1

  aggregate

  แปลว่า ผลรวม, ผลรวบยอด, จำนวนรวมทั้งหมด

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 2

  aggregate

  แปลว่า รวบรวม, รวมกัน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 3

  aggregate

  แปลว่า รวม, ที่เป็นจำนวนทั้งหมด

  EN-TH Dictionary

  ประเภท ADJ

 • 4

  aggregate

  แปลว่า รวมยอด, รวมเป็นจำนวนเท่ากับ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 5

  aggregate

  แปลว่า ส่วนผสมของคอนกรีต

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 6

  aggregate

  แปลว่า ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม