ภาษาอังกฤษ

abide

VI

แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า รอคอย

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • abide
  • abide
  • abide

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "abide แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"