ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "abandon"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  abandon

  แปลว่า การปลดปล่อย, การปลดปล่อยอารมณ์

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/4

  abandon

  แปลว่า ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป

  ประเภท VT

 • 3/4

  abandon

  แปลว่า ทิ้งๆ ขว้างๆ

  ตัวอย่าง แม่ทิ้งๆ ขว้างๆ หนู ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ

  เพิ่มเติม ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล

  ประเภท V

 • 4/4

  abandon

  แปลว่า ปล่อยตามอารมณ์

  ประเภท VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "abandon"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
release fromปลดปล่อยจาก
ease ofปลดปล่อยจาก
freeปลดปล่อย
decolonizationการให้เอกราช, การปลดปล่อย
uncouplerผู้ปลดปล่อย
unload on / uponปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง
unbridledซึ่งไม่ได้ควบคุม, ที่ปลดปล่อย, ซึ่งไม่ได้ระงับอารมณ์หรือความรู้สึก
releaseปลดปล่อย, ปล่อยตัว
relievableซึ่งผ่อนคลาย, ซึ่งปลดปล่อย