ภาษาไทย

อกรรมกริยา

N

ภาษาอังกฤษ intransitive verb

เพิ่มเติม กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ intransitive verb

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อกรรมกริยา หมายถึง:

  1. [อะกํากฺริยา, อะกํากะริยา] (ไว) น. กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมรับ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • อกรรมกริยา
  • อกรรมกริยา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อกรรมกริยา ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"