ภาษาไทย

ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา

VT

ภาษาอังกฤษ misbehave

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"