ภาษาอังกฤษ

misbegotten

ADJ

แปลว่า ผิดกฎหมาย, นอกสมรส

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • misbegotten
  • misbegotten

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "misbegotten แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"