ภาษาไทย

จ่ายคืน

V

ภาษาอังกฤษ compensate

ตัวอย่าง เมื่อฝากเงินครบตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายคืนเงินให้

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ pay out

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ acquit

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จ่ายคืน
  • จ่ายคืน
  • จ่ายคืน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จ่ายคืน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"