ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kind"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  kind

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  kind

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "kind"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
benignkind
sortkind
varietykind
breedkind
caringkind
sympathetickind
benevolentkind
typekind
nicekind
gentlekind