ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "go"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  go

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ไป

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  go

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ไป

  ความหมายคล้ายกันกับ go

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "go"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
budgemove
propelmove
travelmove
progressmove
movemove
shiftmove
stirmove
be in motionmove
transportmove

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "move" เหมือนกับ "go"   ได้แก่