ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "eat"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  eat

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "eat"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
wolfeat
chompeat
muncheat
consumeeat
devoureat
gorgeeat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "eat"   ได้แก่