คำในภาษาไทย

ไตร่ตรอง

อ่านว่าไตฺร่-ตฺรอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตร่ตรอง หมายถึง:

  1. [ไตฺร่ตฺรอง] ก. คิดทบทวน, ตริตรอง.

EN-TH Dictionary ไตร่ตรอง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. think over

 ภาพประกอบ

  • ไตร่ตรอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตร่ตรอง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"