คำในภาษาไทย

ไตรสรณาคมน์

อ่านว่าไตฺร-สะ-ระ-นา-คม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรสรณาคมน์ หมายถึง:

  1. [-สะระนาคม] น. การถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก.

 ภาพประกอบ

  • ไตรสรณาคมน์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรสรณาคมน์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"