คำอ่าน

โดน

เป็นคำอ่านของโดร

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของโดรณ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โดน หมายถึง:

  1. ก. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัสถูกต้อง; ถูก เช่น โดนตี.

  2. ดู กระโดน.

EN-TH Dictionary โดน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. used in the same manner as the verb to be form the passive voice

  2. bump against

  3. hit by

 ภาพประกอบ

  • โดน
  • โดน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โดน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"