คำในภาษาไทย

โซรมประทยด

อ่านว่าโซม-ปฺระ-เทียด

พจนานุกรมไทย โซรมประทยด หมายถึง:

  1. [-เทียด] (กลอน) ก. รุมกันด่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรย.

 ภาพประกอบ

  • โซรมประทยด อ่านว่า?, คำในภาษาไทย โซรมประทยด อ่านว่า โซม-ปฺระ-เทียด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

โกณก โกรด โกรต๋น โกร่ง โกร่งกร่าง โกร๋งเกร๋ง โกลน โสตทัศนูปกรณ์ โอฆ- โอปปาติกะ โอร โฮลเมียม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โซรมประทยด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"