คำในภาษาไทย

โชยงการ

อ่านว่าชะ-โยง-กาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โชยงการ หมายถึง:

  1. [ชะโยง-] (กลอน; ตัดมาจาก ราชโยงการ) น. พระดํารัสของพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ภูวไนยผายโอษฐอื้นโชยงการ. (ตะเลงพ่าย).

 ภาพประกอบ

  • โชยงการ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โชยงการ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"