คำในภาษาไทย

โชติรส

อ่านว่าโช-ติ-รด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โชติรส หมายถึง:

  1. [โชติ-] น. แก้ววิเศษชนิดหนึ่งมีรัศมีรุ่งเรือง. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • โชติรส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โชติรส"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"