คำในภาษาไทย

เดคากรัม

อ่านว่าเด-คา-กฺรำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดคากรัม หมายถึง:

  1. [-กฺรํา] น. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑๐ กรัม, อักษรย่อว่า ดคก. (อ. decagramme).

EN-TH Dictionary เดคากรัม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. decagram

 ภาพประกอบ

  • เดคากรัม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดคากรัม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"