คำในภาษาไทย

เซนติกรัม

อ่านว่าเซน-ติ-กฺรำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เซนติกรัม หมายถึง:

  1. [-กฺรํา] น. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑ ใน ๑๐๐ ของ ๑ กรัม, อักษรย่อว่า ซก. (อ. centigramme).

EN-TH Dictionary เซนติกรัม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. centigram

 ภาพประกอบ

  • เซนติกรัม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เซนติกรัม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"