คำในภาษาไทย

เชลียง

อ่านว่าชะ-เลียง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เชลียง หมายถึง:

  1. [ชะเลียง] น. ชื่อเครื่องดินเผาที่ทํามาจากเมืองเชลียง ซึ่งอยู่ในอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.

 ภาพประกอบ

  • เชลียง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เชลียง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"