คำในภาษาไทย

เจียร

อ่านว่าเจียน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจียร หมายถึง:

  1. [เจียน] ว. นาน, ช้านาน, ยืนนาน. (ป., ส. จิร ว่า ยั่งยืน).

  2. [เจียน] ก. จร, ไป, จากไป, เช่น วันเจียรสุดาพินท์ พักเตรศ. (ทวาทศมาส).

EN-TH Dictionary เจียร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. long

  2. go

 ภาพประกอบ

  • เจียร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เจียร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"