คำในภาษาไทย

เจตมูลเพลิง

อ่านว่าเจด-ตะ-มูน-เพฺลิง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจตมูลเพลิง หมายถึง:

  1. [เจดตะ-] น. ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Plumbago วงศ์ Plumbaginaceae เช่น เจตมูลเพลิงแดง (P. indica L.) ดอกสีแดง และ เจตมูลเพลิงขาว (P. zeylanica L.) ดอกสีขาว, รากของทั้ง ๒ ชนิด มีรสเผ็ดร้อน ใช้ทํายาได้.

 ภาพประกอบ

  • เจตมูลเพลิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เจตมูลเพลิง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"