คำในภาษาไทย

วิตถาร

อ่านว่าวิด-ถาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย วิตถาร หมายถึง:

  1. [วิดถาน] ว. กว้างขวาง, มากเกินไป, พิสดาร. (ป.; ส. วิสฺตาร); นอกแบบ, นอกทาง, (เกินวิสัยปรกติ) เช่น พวกเด็ก ๆ ชอบเล่นวิตถาร เอาน้ำสกปรกผสมแป้งสาดเข้าไปในรถประจำทางในวันสงกรานต์.

EN-TH Dictionary วิตถาร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. strange

  2. be strange

 ภาพประกอบ

  • วิตถาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "วิตถาร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"