คำในภาษาไทย

มิคสัญญี

อ่านว่ามิก-คะ-สัน-ยี

พจนานุกรมไทย มิคสัญญี หมายถึง:

  1. น. ชื่อยุคหนึ่งที่มีแต่รบราฆ่าฟันเบียดเบียนกัน. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • มิคสัญญี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย มิคสัญญี อ่านว่า มิก-คะ-สัน-ยี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

มกร- มกสะ มงคลสมรส มงคลสูตร มณฑล มณฑารพ มณีราค มดี มตกภัต มธุ มธุร- มีนาคม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มิคสัญญี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"