คำอ่าน

พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี

เป็นคำอ่านของพระปฐมเจดีย์

หมายเหตุจังหวัดนครปฐม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"