คำอ่าน

พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

เป็นคำอ่านของพระธาตุหริภุญชัย

หมายเหตุจังหวัดลำพูน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"