คำในภาษาไทย

พระธาตุหริภุญชัย

อ่านว่าพระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช

หมายเหตุจังหวัดลำพูน

Posted on by Admin

อ่านว่าพระ-ทาด-หะ-หริ-พุน-ไช

หมายเหตุจังหวัดลำพูน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระธาตุหริภุญชัย
  • พระธาตุหริภุญชัย

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พระธาตุหริภุญชัย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"