คำในภาษาไทย

ถ้อยแถลง

อ่านว่าถ้อย-ถะ-แหฺลง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถ้อยแถลง หมายถึง:

  1. [-ถะแหฺลง] น. คําชี้แจง, คําประกาศ, คําอธิบายเป็นทางการ.

EN-TH Dictionary ถ้อยแถลง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. statement

 ภาพประกอบ

  • ถ้อยแถลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถ้อยแถลง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"