คำในภาษาไทย

ถล่ม

อ่านว่าถะ-หฺล่ม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถล่ม หมายถึง:

  1. [ถะหฺล่ม] ก. ยุบหรือทําให้ยุบทลายลง เช่น แผ่นดินถล่ม, ทําให้พังทลายหรือล่มจม เช่น ถล่มด้วยปืนใหญ่.

EN-TH Dictionary ถล่ม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. fall down

  2. bombard

 ภาพประกอบ

  • ถล่ม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถล่ม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"