คำในภาษาไทย

ถลีถลำ

อ่านว่าถะ-หฺลี-ถะ-หฺลำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถลีถลำ หมายถึง:

  1. [ถะหฺลีถะหฺลํา] ก. เถลือกถลน.

EN-TH Dictionary ถลีถลำ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be rash

 ภาพประกอบ

  • ถลีถลำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถลีถลำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"