คำในภาษาไทย

ถลอก

อ่านว่าถะ-หฺลอก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถลอก หมายถึง:

  1. [ถะหฺลอก] ก. ลอกออกไป, ปอกออกไป, เปิดออกไป, (มักใช้แก่สิ่งที่มีผิว) เช่น หนังถลอก สีถลอก.

EN-TH Dictionary ถลอก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. scratch

  2. scratched

 ภาพประกอบ

  • ถลอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถลอก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"