คำในภาษาไทย

ถมึงทึง

อ่านว่าถะ-หฺมึง-ทึง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถมึงทึง หมายถึง:

  1. [ถะหฺมึง-] ว. ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้งไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว, ขมึงทึง ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ถมึงทึง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be fierce

  2. fiercely

 ภาพประกอบ

  • ถมึงทึง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถมึงทึง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"