คำในภาษาไทย

ถนิม

อ่านว่าถะ-หฺนิม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถนิม หมายถึง:

  1. [ถะหฺนิม] น. เครื่องประดับ เช่น ถนิมพิมพาภรณ์, ในโลกนี้ถนิมเจ้า เอกแท้นางเดียว. (นิทราชาคริต), ธารถนิมทองถ่องเถือก. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์), ใช้ว่า สนิม ก็มี เช่น สร้อยสนิมพิมพาภรณ์.

EN-TH Dictionary ถนิม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. jewelry

 ภาพประกอบ

  • ถนิม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถนิม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"