คำในภาษาไทย

ถนัน

อ่านว่าถะ-หฺนัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถนัน หมายถึง:

  1. [ถะหฺนัน] น. ดินชนิดหนึ่งเชื่อว่าเป็นยารักษาโรค และเป็นยาอายุวัฒนะ เช่น ต่อได้กินดินถนันเมื่อวันไร. (อภัย).

 ภาพประกอบ

  • ถนัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถนัน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"