คำในภาษาไทย

ตุหรัดตุเหร่

อ่านว่าตุ-หฺรัด-ตุ-เหฺร่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตุหรัดตุเหร่ หมายถึง:

  1. [-หฺรัด-เหฺร่] ก. ไปอย่างไม่มีจุดหมาย, ไม่มีที่อาศัยแน่นอน.

EN-TH Dictionary ตุหรัดตุเหร่ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. roam

 ภาพประกอบ

  • ตุหรัดตุเหร่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตุหรัดตุเหร่"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"