คำในภาษาไทย

ตีแปลง

อ่านว่าตี-แปฺลง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตีแปลง หมายถึง:

  1. [-แปฺลง] ก. ทําดินโคลนให้เป็นแอ่งสําหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู); อาการที่ปลากัดต้นไม้เช่นต้นข้าวสําหรับวางไข่; โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นอนตีแปลง.

EN-TH Dictionary ตีแปลง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. wallow (in mud)

  2. fish bites a hole in a plant to lay eggs in

 ภาพประกอบ

  • ตีแปลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตีแปลง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"