คำในภาษาไทย

ติตติกะ

อ่านว่าติด-ติ-กะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ติตติกะ หมายถึง:

  1. [ติด-] (แบบ) ว. มีรสขม. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ติตติกะ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ติตติกะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"