คำอ่าน

ตะ-หฺลุก

เป็นคำอ่านของตลุก

 ภาพประกอบ

  • ตะ-หฺลุก เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ตะ-หฺลุก อ่านว่า ตลุก

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

-คต ชาต- ตงิด ตจปัญจกกรรมฐาน ทนต- ทันต มิต วต- อมต อรหันต อันต เอลาฬุก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตะ-หฺลุก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"