คำอ่าน

ตะ-กฺราม

เป็นคำอ่านของตะกราม

 ภาพประกอบ

  • ตะ-กฺราม เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ตะ-กฺราม อ่านว่า ตะกราม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ตงิด ตจปัญจกกรรมฐาน ตนัย ตนุ ตนุมัธยา ตบแผละ ตรณี ตรมวล ตรรก- ตรวจ ตรอง ตรอมใจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตะ-กฺราม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"